Nabídka


Aktuální stav omezení v CST Ďáblice

Míla

18.9.2020

Informace

Přečteno: 327


AKTUALIZOVÁNO!!! Opět platí povinnost nosit roušky ve veřejných vnitřních prostorách. Výjimku mají sportovci v časech tréninků, zápasů či turnajů.


Od 10. 9. 2020 jsou zpřísněna opatření o povinnost nosit roušky ve všech veřejných vnitřních prostorách. Výjimku mají sportovci v době tréninku, utkání či turnaje.  Provoz vnitřních sportovišť se nyní řídí mimořádným opatřením MZ ČR z 25. 6. 2020 č.j. MZDR 20581/2020-8/MIN/KAN a to v bodem M upraveným minořádným opatřením ze dne 9. 9. 2020 č.j. MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN.

Nadále platí: 

 

 • se omezuje provoz vnitřních sportovišť a souvisejících vnitřních prostor venkovních sportovišť tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:

  • zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým klientem,

  • průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují,

  • zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty,

  • klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení,

  • upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor,

  • zajistit co největší rozptýlení osob v šatnách, obsazovat vzdálené konce nebo skříňky zpřístupnit ob jednu skříňku,

  • ve sprchách zajistit co největší možné odstupy,

  • zajistit možnost dezinfekce rukou v šatně,

  • průběžně dekontaminovat místa, kudy klienti prochází (pravidelný úklid a dezinfekce),

  • zajistit úklid každý den a dezinfekci vnitřku skříněk během dne a po skončení provozu,

  • instruovat zákazníky, aby omezili čas strávený v šatně na nezbytné minimum,

 1. S ohledem na velikost šaten, doporučujeme max. 3 osoby najednou v šatně

 2. S ohledem na velikost sprch doporučujeme max. 1 osoba ve sprše.

Trvá povinnost dezinfikovat si ruce po každém použití šatny a WC (dezinfekce na umyvadle – u mužů na WC na umyvadle).

K dispozici je desinfekce na desinfikování míčků, pálek apod.  

Nově je povinnost si při každém i opakovaném vstupu do centra hned u dveří vydezinfikovat ruce. Nedoporučujeme používat šatny a sprchy - do šatny s ohledem na nutný odstup osob smí najednou pouze 3 osoby, do sprchy najednou pouze 1 osoba. V šatně je nutno se zdržovat jenom nezbytně nutnou dobu. 

Předem děkujeme za to, že platná omezení dodržujete.


Sdílet na FacebookuZpět


Provozuje TJ Stolní tenis Praha z.s.
Vytvořil MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2008 - 2015
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.

Dnes je čtvrtek
03.12.2020

Rezervujte zde

Petr Barcal - realitní makléř

Na provoz tohoto sportoviště přispévá hl. m. Praha